U bevindt zich hier:

Privacy statement

Privacy policy voor bezoekers van Klasseswingers

 

1.Algemeen

Klasseswingers respecteert de privacy van haar bezoekers en deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Klasseswingers wordt verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren en leggen daartoe een geheimhoudingsverklaring af.

2.Beheer

De website Klasseswingers.nl staat onder beheer van Dongka Community. De contactgegevens van Dongka Community zijn te vinden op de website. Klasseswingers.nl is een handelsnaam van Dongka Community.

3.Gegevens van deelnemers

Klasseswingers zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens van deelnemers. Deze gegevens bestaan uit een gebruikersnaam, e-mailadres, opgegeven voorkeuren bij het profiel en, bij deelnemers met een betaald lidmaatschap, naam en rekeningnummer.

4.Gebruik van gegevens

Klasseswingers gebruikt de gegevens van deelnemers voor het tot stand brengen van matches, het versturen van e-mails en het bijhouden van een ledenadministratie.

5.Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door deelnemers aan Klasseswingers zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven of worden verkocht. Er is één uitzonderring op die regel: wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

6.Gegevens verwijderen

Deelnemers die niet langer prijs stellen op de dienstverlening door Klasseswingers kunnen Klasseswingers verzoeken hun  gegevens definitief te laten verwijderen.

7.Publicatie van succesverhaal

Indien Klasseswingers (delen van) de inhoud van een e-mailbericht van deelnemers wil publiceren in haar rubriek “succesverhalen”, dan kan dit gebeuren zonder toestemming van de  deelnemer. Bij deze publicatie zal nooit de naam of de gebruikersnaam van de deelnemer of andere deelnemers worden getoond.

8.Vragen

Bezoekers en deelnemers kunnen met vragen over deze Privacy Policy terecht bij Klasseswingers. De contactgegevens staan vermeld op de website.

9.Disclaimer

Klasseswingers is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoekers/deelnemers daarvan op de hoogte worden gesteld. Het doorvoeren van een wijziging op de website is daarvoor afdoende.

 

4 juni 2014

 

 

 

 

 

  1. Inloggen
  2. Inschrijven